med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Sammanfattning

Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade med 70 000 och ekonomin växte med sju procent.

Tyvärr använde inte regeringen detta goda läge till att investera i det som bygger Sverige starkt – i utbildning, forskning och välfärd. I stället spred den borgerliga regeringen ut stora skatte­sänkningar och införde nya bidrag. Avskaffad förmögenhetsskatt var viktigare än investeringar i förskolan. Vårdnadsbidraget prioriterades framför investeringar i skolan. Sänkt fastighetsskatt och avdrag för hushållsnära tjänster gick före investeringar i högskola och forskning.

I sin iver att försämra för arbetslösa har arbetslöshets­försäkringen urholkats. Nästan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-05-07 Bordläggning: 2008-05-08 Hänvisning: 2008-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)