med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi26

av Lars Ohly m.fl. (v)

med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

v063

1 Sammanfattning

Fler jobb, bättre jobb

Investera Sverige ur krisen

Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet menar att det är nu vi måste satsa för framtiden. På så sätt kan vi stimulera ekonomin, skapa jobb och minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi föreslår därför kraftfulla satsningar på infrastruktur, miljöteknik och välfärd. Det är nödvändiga investeringar som samtidigt ger oss bättre förutsättningar att möta framtiden.

Kvalitet i välfärden

Vi vill höja ambitionsnivån i skolan, vården och omsorgen permanent. Vi behöver mindre grupper i förskolan,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-05-04 Bordläggning: 2009-05-05 Hänvisning: 2009-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)