med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi27

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

mp053

1 Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

2 Grön omställning är en väg ut ur krisen 4

3 Dystra konjunkturutsikter – men med några ljus i tunneln 5

3.1 Omvärlden 5

3.2 Sverige 6

4 Den ekonomiska politiken 7

4.1 Regeringens politik saknar ledarskap och en tydlig linje 8

4.1.1 Långtidsarbetslösheten skjuter i höjden 8

4.1.2 Otryggheten har ökat … 9

4.1.3 Hushållens försiktighetssparande skjuter i höjden … 10

4.1.4 Regeringens ”stimulanspolitik” 11

4.1.5 Utvärdering av regeringens åtgärder 12

4.1.6 Sammanfattningsvis … 13

4.2 En aktiv finanspolitik och grön omställning 13

4.2.1 Behov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-05-05 Hänvisning: 2009-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)