25:4-regeln som ett av flera medel för att komma till rätta med social snedrekrytering

Motion 2016/17:903 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att komma till rätta med social snedrekrytering till universitet och högskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den första april 2016 överlämnade Universitets- och högskolerådet (UHR) rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? Rapporten landar i en rad rekommendationer till regeringen. Vilket är bra, för att komma till rätta med snedrekryterings till högskolan behövs det ett brett angreppsätt.

En levande högskoleutbildning behöver studenter med olika bakgrund och blandade åldrar. Det faktiska lärandet sker först när vi skaffar oss nya erfarenheter och interagerar med andra människor. De äldre studenterna utgör en viktig resurs eftersom de oftast är mycket studiemotiverade och har helt andra erfarenheter än sina yngre studiekamrater. bredda antagningen, exempelvis lägga större vikt vid arbetslivserfarenhet

2008 togs 25:4-regeln bort av den dåvarande regeringen som när den infördes var ett försök att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan. Den som hade fyra års arbetslivserfarenhet kunde därmed uppnå grundläggande högskolebehörighet. Regeln innebar en andra chans för dem som ville ändra inriktning i livet. Denna möjlighet finns inte längre kvar eftersom regeln avskaffades inför antagningen 2008.

Regeln innebär att du måste vara minst 25 år det kalenderår som utbildningen börjar och att du måste ha arbetat i minst fyra år på minst halvtid. Dessutom krävs att du har läst minst två årskurser svenska och två årskurser engelska från en tvåårig eller treårig linje, alternativt svenska B och engelska A. För att minska den sociala snedrekryteringen skulle 25:4-regeln kunna vara ett av flera viktiga steg. Mot denna bakgrund bör regeringen överväga ytterligare åtgärder för breddad rekrytering som tar hänsyn till tidigare arbetslivserfarenhet. Möjligheten att införa ett liknande regelsystem som den tidigare 25:4-regeln bör övervägas.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)