Åldersgräns för våldsamma dataspel

Motion 2006/07:Kr322 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

av Birgitta Eriksson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstadgad åldergräns för inköp av vissa datorspel.

Motivering

För många barn och ungdomar är dataspel ett stort intresse. Det behöver inte vara negativt i sig, men det finns många spel som är våldsamma och olämpliga för yngre barn. I första hand måste det vara föräldrarnas ansvar att se till att barn inte spelar dataspel som är olämpliga med hänsyn till deras ålder, precis som när det gäller exempelvis att se på film som innehåller våld.

På spelen finns en PEGI-information (Pan European Games Information) om rekommenderad ålder för utövaren. Barn och ungdomar kan dock köpa dessa spel utan att någon i butiken frågar efter deras ålder.

En lagstadgad åldersgräns för köp av spelen skulle hindra att barn själva köper spel som är olämpliga med hänsyn till deras ålder. En lagstadgad åldersgräns skulle också fungera som en tydligare vägledning för föräldrar och andra vuxna som köper dataspel till barn.

Stockholm den 24 oktober 2006

Birgitta Eriksson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Catharina Bråkenhielm (s)

Kenneth G Forslund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)