Äldrepolitiken

Motion 2003/04:So591 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:So591

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Äldrepolitiken

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Det goda livet – hela livet 3

4 De äldre blir fler 4

5 Äldres delaktighet och inflytande i samhället 4

6 Bättre pensioner 5

7 Fler äldre i arbetslivet med rörlig pensionsålder 5

8 Avgifter för äldreomsorg 7

9 Sjukvården för äldre 7

9.1 Demenssjukdomarna 9

9.2 Tandvården för äldre 10

9.3 Samverkan mellan vårdhuvudmännen 11

9.4 Utredningen om medicinska specialiteter 12

10 Omsorg och service 13

10.1 Äldreomsorgen måste arbeta mer förebyggande 14

10.2 Alternativa driftsformer 14

10.3 Stimulera utveckling av nya former för äldreboende 15

10.4 Anhörigas och närståendes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (20)