Äldreskyddsdelegation

Motion 2004/05:So483 av Lennart Klockare och Jan-Olof Larsson (s)

av Lennart Klockare och Jan-Olof Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldreskyddsdelegation.

Motivering

Många äldre människor utsätts för ett stort lidande i samband med olycksfall. Det handlar ofta om olyckor som genom ett bra förebyggande arbete skulle kunna undvikas.

En sammanställning från Räddningsverket visar på att allt fler människor dör till följd av fallolyckor. Omkring 800 personer över 80 år dör varje år efter fallolyckor och ca 25.000 måste uppsöka vård till följd av dem. För att förebygga och förhindra detta bör en äldredelegation inrättas. Delegationen bör ha till uppgift att kartlägga faktorer som orsakar fallolyckor och föreslååtgärder för att förhindra dessa. I en sådan delegation är det viktigt att ett nära samarbete etableras med landets pensionärsorganisationer. På så sätt kan man ta tillvara den breda kunskap i äldrefrågor som finns hos dem.

Stockholm den 1 oktober 2004

Lennart Klockare (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)