Alkoholfri representation i statlig förvaltning och riksdag

Motion 2001/02:K360 av Tuve Skånberg och Fanny Rizell (kd)

av Tuve Skånberg och Fanny Rizell (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen och riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om en policy för alkoholfri representation för statlig förvaltning och för riksdagen.

Motivering

Det finns bland allmänheten en irritation över att politiker, på det som faktiskt är deras arbetstid, dricker alkohol på skattebetalarnas bekostnad. Bruket av offentliga medel i form av statlig och kommunal representation med alkohol har därför med rätta kritiserats. Alkoholkonsumtion är i dag inte accepterad på någon svensk arbetsplats och bör naturligtvis inte vara det i stat och kommun heller. Alltfler exempel kommer till allmän kännedom om politiker med alkoholproblem. Inte sällan har alkoholism grundlagts eller utvecklats genom offentlig representation. Arbetsplatsen, t.ex. riksdagen, anser vi ska vara en vit zon, liksom trafiken, graviditeten, och våra barn och ungdomars uppväxt. I tider när mycket angelägna ändamål på grund av det knappa ekonomiska utrymmet måste avslås eller vänta, ter det sig obegripligt med politiker som unnar sig själva gratis alkohol. Politiker, inte minst riksdagsledamöter, måste visa sin vilja att prioritera och föregå med gott exempel. Vi föreslår en policy där all representation under arbetstid är helt alkoholfri och representation vid övriga tillfällen är spritfri. En restriktiv syn på alkohol i politiska sammanhang är ingen ny fråga utan ytterst en fråga om solidaritet.

Stockholm den 4 oktober 2001

Tuve Skånberg (kd)

Fanny Rizell (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)