Alkoholfri representation

Motion 1998/99:K278 av Fanny Rizell och Tuve Skånberg (kd)

av Fanny Rizell och Tuve Skånberg (kd)
Det finns bland allmänheten en irritation över att politiker,
på det som faktiskt är deras arbetstid, dricker alkohol på
skattebetalarnas bekostnad. Bruket av offentliga medel i
form av statlig och kommunal representation med alkohol
har därför med rätta kritiserats. Alkoholkonsumtion är idag
inte accepterad på någon svensk arbetsplats, och bör
naturligtvis inte vara det i stat och kommun heller.
Alltfler exempel kommer till allmän kännedom om politiker med alkohol-
problem. Inte sällan har alkoholism grundlagts eller utvecklats genom
offentlig representation. Arbetsplatsen, t.ex. riksdagen, anser vi ska vara en
vit zon, liksom trafiken, graviditeten, och våra barn och ungdomars uppväxt.
I tider när mycket angelägna ändamål på grund av det knappa ekonomiska
utrymmet måste avslås eller vänta, ter det sig obegripligt med politiker som
unnar sig själva gratis alkohol. Politiker, inte minst riksdagsledamöter, måste
visa sin vilja att prioritera och föregå med gott föredöme. Vi föreslår en
policy där all representation under arbetstid är helt alkoholfri, och
representation vid övriga tillfällen är spritfri.
En restriktiv syn på alkohol i politiska sammanhang är ingen ny fråga, och
ytterst en fråga om solidaritet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en policy för alkoholfri representation för statlig förvaltning och
för riksdagen.

Stockholm den 23 oktober 1998
Fanny Rizell (kd)

Tuve Skånberg (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)