Alkoholfri representation

Motion 2001/02:K387 av Eva Zetterberg m.fl. (v, kd, fp, mp, c, s)

av Eva Zetterberg m.fl. (v, kd, fp, mp, c, s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholfri representation.

Inledning

Det finns flera skäl för att alkoholfria drycker skall finnas tillgängliga i alla sammanhang. Det bilburna samhället kräver att vi har nyktra personer vid ratten. Det finns ett betydande antal nyktra alkoholister som inte vågar deltaga i sällskapslivet om det inte finns alkoholfria alternativ. Gravida kvinnor skall inte skada det ofödda barnet genom att dricka alkohol. Barn och ungdom skall enligt samhällets policy och lagar över huvud taget inte dricka alkohol och bör därför ta del av alkoholfria alternativ. Det kan också vara så att någon gäst skall utföra ett idrottsligt eller intellektuellt kraftprov inom den närmaste tiden och då skadar alkohol den förberedelsen.

Motiven

Motiven för representation med alkoholdrycker sägs vara att utländska gäster, bl.a. från Sydeuropa, kräver det. Konsumtionsutvecklingen i sydeuropeiska länder visar att de är de enda länderna som klarat att sänka alkoholkonsumtionen med de 25 % WHO satt upp som mål till år 2000. Det beror på en växande medvetenhet om alkoholens skadeverkningar och en aktiv lagstiftning i kombination med information om effekten av befolkningens totala konsumtion. Det har medfört att konsumtionen av mineralvatten och framför allt alkoholfritt öl ökat i dessa länder. Det blir alltmer vanligt att alkoholfria drycker dominerar i utbudet, särskilt under arbetstid.

Frankrikes socialminister, som ej är nykterist, försvarade den franska lagen som förbjuder alkoholreklam när världens största ölproducent hotade att via EG‑kommissionen tvinga Frankrike inför EG‑domstolen. I de nordiska länderna, med lagar om reklamförbud, försöker alkoholindustrin via medierna kringgå bestämmelserna avseende reklamförbudet för att få till stånd olika större evenemang. Detta innebär att medan länder i södra Europa visar återhållsamhet viker de nordiska länderna undan för alkoholproducenternas påtryckningar.

Den offentliga representationen kritiseras ofta ute bland allmänheten, särskilt när alkohol förekommer. Det anses stötande att politiker och grupper i samhället som har goda inkomster dessutom i representationssammanhang ofta bjuds på måltider där alkohol i olika former förekommer. Det gäller såväl företag som statliga eller kommunala bolag och myndigheter.

Riksdagen föregångare

Riksdagen skulle kunna vara föregångare i det offentliga livet med att införa alkoholfri representation i alla de sammanhang där riksdagen står som värd. Riksdagen bör också rekommendera statliga och kommunala bolag, myndigheter och förvaltningar, att helt avstå från, eller kraftigt minska tillgången på, alkohol vid representationstillfällen.

Det finns i dag ute i handeln och i Systembolagets butiker ett bra urval av lämpliga drycker, och Föreningen Fruktdrycker har ett batteri av goda råd för den som vill ordna festliga måltider.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 4 oktober 2001

Eva Zetterberg (v)

Nils-Erik Söderqvist (s)

Rose-Marie Frebran (kd)

Rigmor Stenmark (c)

Elver Jonsson (fp)

Marianne Samuelsson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)