Alkoholinköp vid flygresor

Motion 2009/10:Sk458 av Anita Brodén och Christer Winbäck (fp)

av Anita Brodén och Christer Winbäck (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskning av onödig flygvikt på grund av alkoholtransporter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de regelverk som hindrar ankomsthandel i samband med flygresor.

Motivering

Vi har en utmaning att minska koldioxidutsläppen och därmed hejda den globala uppvärmningen. Onödiga transporter av varor bör därför undvikas av miljöskäl.

Ett exempel på ett onödigt transportarbete är de volymer alkohol som säljs inom både charter- och reguljärtrafiken och som transporteras från avreseorten i Sverige till destinationsorten utomlands samt tillbaka igen.

Dessa alkoholtransporter medför en helt onödig ökning av flygvikten, med ökad drivmedelsförbrukning och risker med att i kabinen frakta mängder med eldfängd sprit, om en olycka skulle ske.

En lösning på detta problem torde vara att också tillåta ankomsthandel, en rutin som fungerar i våra grannländer. Där ges resenärerna också möjlighet att handla övriga taxfreevaror vid såväl ankomst som avresa.

Utöver de gemensamma EU-reglerna, har Sverige fortfarande kvar en del försäljningsrestriktioner som hindrar ett dylikt förfarande, vilket missgynnar både människor och miljö. Detta regelverk behöver ses över, något som bör ges riksdagen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2009

Anita Brodén (fp)

Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (2)