Alkolås på alla nyproducerade bilar

Motion 2009/10:T340 av Lars Wegendal m.fl. (s)

av Lars Wegendal m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att påskynda arbetet med att införa alkolås på alla nyproducerade personbilar.

Motivering

Omkring 15 000 berusade bilförare kör omkring på våra vägar varje dag. De är anledningen till ett stort antal olyckor årligen, varav många har dödlig utgång. Det finns åtskilliga bilförare som åker fast för rattfylleri upprepade gånger på grund av alkoholproblem. Det borde inte vara så, då det finns en möjlighet att förhindra det. Alkolås är ett effektivt sätt att sätta stopp för rattfylleriet och att rädda många liv. Uppskattningsvis dör 100 personer varje år i trafiken på grund av alkohol. Obligatoriska alkolås skulle sannolikt sänka den siffran drastiskt.

Den socialdemokratiska regeringen drev aktivt frågan om alkolås i alla nyproducerade bilar som ett sätt att öka trafiksäkerheten och för att minska rattfylleriet. Man genomförde försöksverksamhet, som gav goda resultat, och utredde frågan. Då visionen om noll döda och skadade i trafiken har en bred uppslutning i landet, borde regeringen nu fortsätta den förra regeringens arbete inom området.

EU sägs vara ett hinder för införandet av alkolås i bilar. Men EU bromsar inte utvecklingen här hemma, utan problemet ligger hos tillverkarna. Marknaden utvecklas visserligen positivt, men det går för långsamt. Producenterna utgör tyvärr idag en av bromsklossarna för alkolås, varför det är dags att fatta de beslut som krävs för att bilindustri och alkolåstillverkare snabbt ska kunna utveckla tekniken så att alkolås i alla bilar blir verklighet. Därför har regeringen alla möjligheter att driva frågan om obligatoriskt alkolås om den politiska viljan finns.

På senare tid har emellertid svenska tillverkare utvecklat alkolås som är både relativt billiga, enkla och lättanvända. Hittills har det varit relativt krångligt att starta bilen om den varit utrustad med ett alkolås. Själva blåsningen var ansträngande och den efterkommande analysen tog ganska lång tid på sig. Inte minst om det var kallt ute. Den nya generationens alkolås är emellertid betydligt snabbare och enklare att hantera. Nu behövs endast en lätt utandning mot en sensor i rattens nav och det tar endast några sekunder innan bilen kan startas om värdena är godkända.

Det höga priset för alkolåset sägs vara ett annat hinder för införande av alkolås. Infrastrukturministern har uttryckt att i takt med att priserna sjunker och alkolåsen blir allt bättre kommer antalet alkolås öka kraftigt.

Enligt uppgift skulle en nyinstallation av alkolås fördyra den nya bilen med 2 000 kronor. Samtidigt är många beredda att betala ca 6 000 kronor för en extra ljusramp eller ca 5 000 kronor för metalliclack i stället för vanlig lack.

Med tanke på de kostnader som rattfulla bilförare orsakar för samhället är kostnaden för ett nytt alkolås försumbart.

Många svenska bilister vill ha alkolås, och de är dessutom villiga att betala priset för ökad trygghet på vägarna. Det framgår tydligt av en omfattande enkät som MHF och Salusansvar genomfört i samverkan med Bilprovningen, där 82 procent av 4 000 tillfrågade bilister svarade ja på frågan om alkolås bör införas som standard i alla nya bilar. En Sifo-undersökning visar att åtta av tio bilförare tycker det vore värt att betala den summan för ett inbyggt alkolås.

Nu är det regeringens sak att påskynda arbetet i landet och inom EU så att alkolås blir obligatoriskt i alla nyproducerade personbilar.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lars Wegendal (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)