Alkolås

Motion 2004/05:T487 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna att införa någon form av subventionssystem för den yrkesmässiga trafiken att införa alkolås.

Motivering

Tillgängligheten till alkohol har av olika orsaker ökat de senaste åren. Detta har fått olika effekter på samhället, inte minst i form av en beklagansvärt mer liberal syn på exempelvis rattonykterhet. Om rattonykterheten ökat genom en utvidgad tillgänglighet till alkohol är kanske för tidigt att säkert uttala sig om. Odiskutabelt är dock att en tredjedel av alla trafikolyckor är alkoholrelaterade.

Inom åkeriverksamheten har krav på alkotester höjts under senare tid. Det enda effektiva sättet att förhindra alkohol i den yrkesmässiga trafiken är emellertid installation och användning av alkolås.

Alkolås är betydligt säkrare än traditionella alkotester som endast görs vid det aktuella arbetspassets början. Alkolås är en garant för att föraren inte för­tär alkohol under själva arbetspasset och är därmed från trafiksäkerhetssyn­punkt avsevärt mer ändamålsenliga än slumpmässiga alkotester som utförs innan arbetsdagen ens påbörjas.

För att stimulera en ökad användning av alkolås inom den yrkesmässiga trafiken behövs ökade incitament och eventuella stödåtgärder till näringen för att installera sådana lås. Ett exempel på hur den typen av stöd eller incitament kan se ut är den danska Miljöstyrelsen som, för att stimulera åkerinäringen till gynnsammare miljöpåverkan, subventionerar danska lastbilsägare med 30 % av kostnaden för en installation av ett partikelfilter i lastbilen. Detta förfarande har godkänts av EU.

Säkert - finns det ett flertal tänkbara modeller för ett likartat stimuleringssystem för yrkestrafiken att införa alkolås. Det viktiga är dock att se till att alla befintliga åtgärder vidtages för att undvika alkoholrelaterade trafikolyckor.

Stockholm den 5 oktober 2004

Sylvia Lindgren (s)

Kaj Nordquist (s)

Maria Hassan (s)

Anders Ygeman (s)

Joe Frans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)