Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20

Motion 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2002/03:MJ432

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

4 Klimatförändringar 5

4.1 Utsläpp av koldioxid 6

4.2 Skattebefrielse för förnybara drivmedel 7

4.3 Energi och miljö 8

4.3.1 Forskning och utveckling av förnybara energikällor 8

5 Frisk luft 8

5.1 Partikel- och svavelutsläpp 8

5.2 Generella åtgärder 9

5.3 Tvåtakt – i otakt med miljön 10

6 Rent vatten 11

6.1 Särskilt känsligt havsområde, PSSA 11

6.2 Marina naturreservat 12

6.3 Dricksvatten 12

7 Biologisk mångfald 13

7.1 Torskfiske i Östersjön 13

8 Försurning 14

9 Normativa styrmedel 15

9.1 Tillsyn 15

9.2 Hälsoskydd 15

10 Avfall 16

10.1 Organiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)