Ändra statliga myndigheters hantering av böter och krav

Motion 2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C)

av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket och andra statliga myndigheter kan fråntas rätten att utfärda böter utan att först påminna och informera berörda personer och företag om det aktuella felet som begåtts och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen för hantering av preliminärskatt bör ändras på så sätt att enskilda företagare inte kan tvingas betala skatt på pengar de ännu inte tjänat och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen för hantering av preliminärskatt bör ändras på så sätt att enskilda företagare inte riskerar att skickas till Kronofogden för att de inte betalat skatt på pengar de inte tjänat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När man startar ett nytt företag är det mycket att ta tag i och att lära sig. Man behöver utveckla tjänster och produkter. Man behöver kanske anställa och ordna tillstånd. Och man måste gissa hur mycket pengar man ska tjäna under det kommande året och berätta det för Skatteverket.

Ja och så måste man ofta betala in skatten innan man tjänat sina första pengar.

Då Sverige använder sig av preliminärskatt som modell för insamling av skatter från företag, aktiebolag såväl som enskilda näringsidkare, måste nystartade företag i samband med företagsetableringen fylla i den förväntade vinsten för första året. Det är självklart en mycket svår gissning när verksamheten inte än kommit igång. Många gissar fel och inte minst fördelas intäkterna och utgifterna ofta väldigt olika över året. När man startar ett företag finns det ofta en del investeringar direkt medan intäkterna kan låta vänta på sig, varför resultatet lätt kan vara negativt under de första månaderna men positivt i slutet av året. Det är dock inget Skatteverket tar hänsyn till.

Om man som enskild företagare förväntar sig en vinst på modesta 200000 kronor första året kommer man redan första månaden få en faktura från Skatteverket på knappt 5000 kronor för skatt på den förväntade månadsinkomsten exklusive moms. Oavsett om man tjänat en krona eller inte. Detta kommer som en överraskning för många företagare jag pratat med och ska jag erkänna, även för mig själv när jag startade mitt företag. Inte minst kommer det som en överraskning att kravet går direkt till Krono­fogden och att det läggs på böter om man inte lyckas betala. Det är ett förfarande som sätter oerhört stor press på företagarna.

Medan alla företag i Sverige skickar obetalda fakturor till inkasso skickar Skatte­verket direkt till Kronofogden.

Medan alla företag i Sverige skickar en påminnelse, eventuellt med en mindre påminnelseavgift, innan man skickar ett krav vidare till inkasso, lägger Skatteverket direkt stora böter på kravet utan att först skicka en påminnelse. Det gäller även andra statliga myndigheter som Transportstyrelsen där en missad betalning av 9 kronor i trängselskatt leder till en omedelbar avgift på 500 kronor.

Och medan alla företag i Sverige kopplar fakturan till ett köp är Skatteverkets krav på preliminärskatt fullständigt frånkopplat faktiska intäkter.

Det är orimligt.

Självklart ska Skatteverket ha makt att driva in obetalda skatter med tvång. Men lika självklart är att denna makt bör utövas med respekt för skattebetalaren och bör användas först när det finns en faktisk intäkt att beskatta.

Niels Paarup-Petersen (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)