Ändrad skatt på personaloptioner

Motion 2014/15:1582 av Mathias Sundin och Said Abdu (FP)

av Mathias Sundin och Said Abdu (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över beskattningen av personaloptioner.

Motivering

Nybildande, snabbt växande företag, så kallade startups, har ofta inte råd att betala sin personal den lön dessa kan få i andra delar av näringslivet. Företagets kapital går istället åt till att utveckla produkten och att klara av att växa tillräckligt snabbt, men man behöver naturligtvis högkvalificerad personal för att kunna klara av det.

I många andra länder, inte minst i Silicon Valley i USA, betalar istället företaget sina anställda i en möjlig större avkastning längre fram i företagets liv. Man ger personalen en möjlighet att bli delägare genom aktieoptioner. De anställda kan då acceptera en lägre lön inledningsvis, för att få möjligheten att ta hem en större vinst senare.

I Sverige är detta knappt möjligt, på grund av beskattningen på personaloptioner.

I Sverige beskattas personaloptioner som löneinkomster med en total skattesats på 57 procent, och dessutom betalar bolaget arbetsgivaravgifter ovanpå bruttolönen. Dessutom betalas skatten redan när optionerna löses in mot aktier, det vill säga innan innehavaren har fått några pengar i handen.

I praktiken ska alltså de anställda ta en risk med lägre lön och innan de vet om optionerna blir värda något betala en hög skatt på dessa. Du förväntas, som anställd, använda dina besparingar eller ett lån för att kunna betala skatten för dessa optioner. Det är orimligt och därför är personaloptioner så sällan använt i den här sortens företag i Sverige. Detta försvårar avsevärt för företag att hitta nyckelkompetens, som i sin tur försvårar företagets möjlighet att etablera sig, fortsätta växa och samtidigt nå vinst.

Den här typen av personer med sådan nyckelkompetens är mycket attraktiva på andra arbetsmarknader än den svenska och många svenskar går istället till företag i andra länder. Såklart är det också svårt att locka nyckelkompetenser till Sverige från andra länder.

I dessa företag ligger en stor del av jobbskapandet. Det är i dessa företag många av framtidens jobb finns.

Det bästa sättet att förstärka personaloptioner vore att skjuta fram beskattningstidpunkten till det tillfälle då aktierna avyttras och då beskatta dem som kapitalinkomster, inte arbetsinkomst. Beskatta när optionen faktiskt blir till pengar, beskatta inte förväntan.

.

Mathias Sundin (FP)

Said Abdu (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)