Ändrat regelverk för småföretag

Motion 1998/99:A705 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

av Mikael Odenberg m.fl. (m)
De riktigt små företagen med upp till tio anställda måste
omedelbart ges ett annat regelverk än de stora så att man får
möjlighet att gå ifrån turordningsreglerna för två anställda.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ändrade turordningsregler för småföretag.

Stockholm den 22 oktober 1998
Mikael Odenberg (m)
Kent Olsson (m)
Patrik Norinder (m)
Christel Anderberg (m)
Henrik Westman (m)
Ewa Thalén Finné (m)
Anna Åkerhielm (m)
Rolf Gunnarsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)