Ändring av ägardirektiv till AP-fonderna

Motion 2007/08:Fi244 av Lars Lilja och Helén Pettersson i Umeå (s)

av Lars Lilja och Helén Pettersson i Umeå (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av ägardirektiv till AP-fonderna.

Motivering

Bonus- och optionsprogrammen för företagsledningarna inom det svenska näringslivet har nått extrema höjder, och värdet av bonusprogrammen påstås ha fördubblats till 100 miljarder på bara några år. Bonusprogrammens nytta för företagens utveckling och effektivitet har inte kunnats beläggas av den ekonomiska forskningen. Folksam har krävt att programmen ska innebära ett risktagande för dem som deltar, att bolagen ska redovisa hur programmen skapat ett värde för aktieägarna och att resultatet ska jämföras med konkurrenterna. Detta är högst rimliga krav.

När det gäller de gemensamt ägda AP-fonderna är det viktigt att staten agerar som en god förebild, både i sin egen verksamhet och som placerare. Därför bör det inom AP-fonderna inte finnas några kravlösa bonusavtal som förekommer inom näringslivet. Som ägare och placerare skall AP-fonderna verka för hög avkastning och effektivitet och bör därför i konsekvensens namn agera mot kravlösa bonus- och optionsprogram.

Det är viktigt att ägardirektivens inriktning mot effektivitet och avkastning tolkas så att AP-fonderna på företagens bolagsstämmor bestämt motsätter sig kravlösa bonus- och optionsprogram.

Stockholm den 28 september 2007

Lars Lilja (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)