Ångerrätt för egenföretagare

Motion 2011/12:C409 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om ångerrätt.

Motivering

För många egenföretagare är oseriösa telefonförsäljare ett stort problem då lagstiftningen inte ger samma skydd för egenföretagare som för konsumenter som är privatpersoner. Egenföretagare saknar oftast de resurser som krävs för att bemöta bluffakturor och felaktiga krav från telefonförsäljare.

Privatpersoner som, i egenskap av konsument, köper en vara via telefon, internet eller postorder har enligt distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt. Motsvarande lagreglerad ångerrätt bör därför införas för egenföretagare.

Förutom att en sådan lagändring skulle bli mer rättvis så skulle den spara tid och pengar för polisen, rättsväsendet och inte minst den enskilde företagaren. Rättsprocesser kostar både tid och pengar, något en egenföretagare oftast har lite av. Istället ska vi se till att tillvaron för småföretagarna blir både rättssäkrare och tryggare.

Stockholm den 3 oktober 2011

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)