Ångervecka vid telefonförsäljning även för företag

Motion 2010/11:C272 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om ångerrätt.

Motivering

Lagstiftningen ger idag konsumenter som är privatpersoner ett starkt skydd vid hemförsäljning och telefonförsäljning. Bland annat gäller en ångerrätt. Liknande lagstiftning saknas för småföretagare, trots att dessa ofta är minst lika utsatta för påträngande försäljning och oetiska affärsmetoder.

Många företagare vittnar om hur de drabbats av oseriösa företag som hävdar att affärer ingåtts via telefon. Man skickar ut bluffakturor och skrämmer småföretagarna att betala. En rättsprocess kostar både tid och pengar och är svår att hinna med, inte minst för en hårt arbetande egenföretagare.

Lagstiftningen om ångerrätt och andra typer av konsumentskydd borde utvidgas till att gälla även företag och egenföretagare. En ångerrätt skulle direkt slå undan benen på alla företag som använder bluffakturor som affärsmetod. Det skulle spara både polisen, rättsväsendet och kronofogdemyndigheterna onödigt arbete, och samtidigt göra tillvaron för småföretagarna lite tryggare.

Stockholm den 22 oktober 2010

Jan Ericson (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)