Ansökan från EU:s strukturfonder

Motion 2003/04:N385 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förenkling av ansökan av pengar från EU:s strukturfonder.

Motivering

Sedan Sverige gick med i EU finns möjligheten att söka pengar ur EU:s strukturfonder till olika utvecklingsprojekt. Mängder av lokala byautvecklingsgrupper och intresseföreningar ställer sitt hopp till delfinansiering på detta sätt. Ett problem är dock den byråkratiska process som råder vid ansökan. Mångfalden av beslutsnivåer, beslutsinstanser och kontakter gör att många små föreningar inte orkar med att driva sina hjärtefrågor till ett slutförande. Detta drabbar även småföretag och kommuner som vill ansöka om finansiellt stöd till projekt via EU-pengar. Därför bör en översyn med inriktning på en förenkling av ansökningsförfarandet göras så att även organisationer och företag utan stora påtryckningsmöjligheter kan få del av pengar till projekt från EU:s strukturfonder.

Stockholm den 2 oktober 2003

Agneta Lundberg (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)