Antalet studieveckor för utbildningar på högskola och universitet

Motion 2016/17:496 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka antalet studieveckor för utbildningar på högskola och universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medianstudenten inom samhällsvetenskap och humaniora lägger cirka 25 timmar i veckan på studier, enligt en OECD-rapport från år 2011. Det förefaller också som om Sverige har en relativt hög andel studenter i längre program vid en internationell jämförelse. Detta medför betydande kostnader såväl för samhället som för studenterna.

Under de senaste decennierna har antalet högskolestudenter mer än fördubblats. Antalet studieveckor med studiemedel uppgår till 39 veckor per år. Enligt Sacos studentråd är det cirka 140 000 studenter som tar paus från studierna under sommaruppehållet och för många av dem som inte hittar ett tillfälligt jobb innebär detta en stor ekonomisk oro. Studenter som studerar på heltid bör också ha en arbetsvecka på heltid, det vill säga cirka 35–40 timmar.

Ett sätt att få ut färdigutbildade studenter snabbare från högskolor och universitet skulle vara att öka antalet studieveckor från dagens 39 veckor per år, vilket skulle innebära en förkortning av studietiden med samma kvalitet på utbildningen. Såväl studenterna som samhället skulle göra en ekonomisk vinst om studenterna tog sin examen snabbare och därmed kom ut på arbetsmarknaden tidigare.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)