Användning av mobiltelefon vid bilkörning

Motion 2010/11:T350 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användning av mobiltelefon vid bilkörning.

Motivering

Motormännen gick i våras ut med kravet om en lag om handsfree vid bilkörning. Enligt Motormännen är det bara Sverige och Albanien som tillåter förare att köra och samtidigt prata i mobiltelefonen. Organisationen pekar på att det i alla andra länder i Europa finns krav att bilförare ska använda s.k. handsfree om de kör bil.

Motormännen menar att mobiltelefonanvändning orsakar 10–20 människors död i trafiken varje år. Organisationen uppger också att exempelvis sms:ande vid bilkörning ökar olycksrisken med 23 gånger, d.v.s. att det är som att köra bil berusad.

Det finns därför anledning att se över möjligheten att förbjuda användning av mobiltelefon vid bilkörning.

Stockholm den 25 oktober 2010

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)

Avsändare