Användning av mobiltelefon vid bilkörning

Motion 2011/12:T207 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användning av mobiltelefon vid bilkörning.

Motivering

Det är bara Sverige och Albanien som tillåter förare att köra och samtidigt prata i mobiltelefonen. I alla andra länder i Europa finns krav att bilförare ska använda handsfree om de kör bil.

Mobiltelefonanvändning orsakar 10–20 människors död i trafiken varje år.

Det finns därför anledning att se över möjligheten att förbjuda användningen av mobiltelefon vid bilkörning.

Stockholm den 21 september 2011

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-23
Yrkanden (1)

Avsändare