Användning av mobiltelefon vid bilkörning

Motion 2011/12:T367 av Yilmaz Kerimo (S)

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda användning av mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning.

Motivering

Det har tagits många initiativ för att öka trafiksäkerheten i vårt land. Nollvisionen har varit målet. Säkrare vägar, planskilda korsningar, trafiksignaler och bättre fordon är några exempel på områden som förbättrar säkerheten i trafiken. Men nya trafikfaror har uppkommit. Samtal i mobiltelefoner i samband med bilkörning tillhör numera vardagen.

Vi vet idag att många olyckor orsakats av att föraren varit ouppmärksam på grund av mobiltelefonsamtal. När föraren är upptagen av mobilsamtalet innebär det stora risker.

Det behövs nya regler för användandet av mobiltelefon vid bilkörning. Det borde inte vara tillåtet att använda mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning.

Stockholm den 4 oktober 2011

Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)