Användning av säkerhetsbälte

Motion 2011/12:T293 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra informationen och föreslå åtgärder för att öka användningen av säkerhetsbälte.

Motivering

Enligt Trafikverkets analys av dödsolyckor mellan åren 2005–2009 så använde inte hälften av de omkomna säkerhetsbälte. Detta gäller i tättbebyggda områden där bussar, bilar och lastbilar var inblandade. Att det var så, är svårt att begripa för en utomstående.

Man tycker att det skulle vara väl känt vilka risker som finns i samband med bilolyckor där man i bästa fall klarar en olycka i högst 7 km i timmen om man är beredd och tillräckligt stark att ta emot sig. Redan vid farter under 50 km i timmen så slår man med hög kraft i bilens inredning oavsett om man sitter fram eller bak om man inte har säkerhetsbälte på sig.

Det är tydligen så att det råder en stor okunskap om hur viktigt det är med säkerhetsbälte även i låga farter, vilket är något som inte kan accepteras.

Det är därför nödvändigt att informationen förbättras och att även andra åtgärder diskuteras så att användningen av säkerhetsbälte kraftigt förbättras.

Det är ju ändå så att bälten finns i bilen och att de har en stor betydelse för att minska skadorna när man är ute i trafiken.

Stockholm den 3 oktober 2011

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)