Arbete för personer med funktionsnedsättningar

Motion 2011/12:A374 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)
M609

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar.

Motivering

Närmare en halv miljon människor i Sverige har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Det kan vara allt från rörelsehinder till nedsatt hörsel eller syn. Alltför många av dess människor lever idag i någon form av utanförskap. En betydligt högre andel än i befolkningen i stort är arbetslösa och har idag svårt att få ett reguljärt arbete. Detta är ett stort slöseri när många av dem med rätt hjälp och stöd skulle kunna bidra på arbetsmarknaden till gagn både för samhället som för dem själva.

Flera goda reformer, som exempelvis nystartsjobben, har införts av alliansregeringen under de senaste åren, bland annat med syfte att öka sysselsättningen i denna grupp. Men mycket mer återstår att göra innan personer med funktionsnedsättning har samma sysselsättningsgrad som övriga befolkningen. Andra stödformer som är viktiga är lönebidragen och de skyddade arbeten hos offentliga arbetsgivare som särskilt är inriktade på dessa grupper.

Andra vägar som skulle kunna prövas för att ytterligare förstärka insatserna är en ökad samordning mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan för att alla skall arbeta mot samma mål för de enskilda. Man kan också titta på möjligheten att utveckla arbetsförmedlingar som är särskilt inriktade på att ta tillvara kompetensen hos människor med funktionshinder. Också ett ökat arbete med att hjälpa människor som idag deltar i så kallad daglig verksamhet att få möjlighet att prova andra typer av anställning kan vara en väg framåt.

Stockholm den 5 oktober 2011

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)