Arbetsmarknad

Motion 2004/05:A261 av Margareta Andersson m.fl. (c)

av Margareta Andersson m.fl. (c)
Sammanfattning

Centerpartiets politik utgår från människan och vars och ens ansvar för sig själv och andra. Vi vill att besluten ska fattas så nära människan som möjligt. Dagens arbetsmarknadspolitik ligger långt borta från den vision som Centerpartiet har för arbetsmarknaden. Centerpartiet vill ha fler människor i arbete. Det måste löna sig att arbeta och det måste löna sig att utbilda sig, för både kvinnor och män. Centerpartiets åtgärder för att få fler människor i arbete bygger på ett flertal övergripande mål:

Arbetsmarknadsverket ska avvecklas i sin nuvarande form och lokala lösningar prioriteras

Arbetsmarknadsåtgärderna ska utgå från ett individtänkande där mer makt ges åt den arbetssökande

Åtgärder för att få långtidsarbetslösa i arbete måste förbättras

Utbildning och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)