Arbetsmiljö

Motion 2005/06:Ju548 av Karin Åström m.fl. (s)

av Karin Åström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straff för juridisk person.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning i arbetsmiljöbrott för poliser och åklagare.

Motivering

Vi har idag en betydligt mer komplex arbetsmarknad som ställer andra krav på oss som arbetstagare men också arbetsgivare. Det är viktigt och angeläget att vi därför har en arbetsmiljölag som fungerar bra för alla parter. Idag är det dessutom många gånger svårt att ange vem som är den ansvariga arbetsgivaren. Antalet arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren. I de fall ett arbetsmiljöbrott skett leder det sällan till åtal och fällande domar. Utredningstiden som idag är två år är alldeles för kort och innebär att många ärenden hinner preskriberas innan åtal kan väckas. Det är dessutom en krånglig lagstiftning i syftet att finna en ansvarig arbetsgivarrepresentant. Detta försvårar och förlänger utredningarna kring ett eventuellt arbetsmiljöbrott. Den nu gällande preskriptionstiden på två år för arbetsmiljöbrott i samband med arbetsplatsolyckor bör förlängas. Dessutom bör en företagsbot införas som innebär att straff ska kunna utkrävas av juridisk person.

När ett arbetsmiljöbrott begås ställs krav att polisen och åklagaren omgående ska utreda ärendet för att inom två år komma fram till ett eventuellt åtal. Såväl polisen som åklagaren upplever att de idag har för lite resurser och kunskaper för att kunna påvisa arbetsmiljöbrott och därmed få fällande domar. En polis får idag i sin grundutbildning ingen utbildning kring arbetsmiljölagstiftningen. De flesta brott hinner därmed preskriberas utan att ett eventuellt åtal kan väckas. De flesta ärenden är dessutom komplexa. Ett visst antal poliser och åklagare bör utbildas särskilt, för att ha ett huvudansvar att utreda de arbetsmiljöbrott som anmäls. Detta för att öka kvaliteten i brottsutredningen och även få ner handläggningstiderna.

Stockholm den 4 oktober 2005

Karin Åström (s)

Kristina Zakrisson (s)

Lennart Klockare (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Lars U Granberg (s)

Maria Öberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)