Arkiv, bibliotek och museer

Motion 2004/05:Kr362 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:Kr362

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Arkiv, bibliotek och museer

1

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade resurser till kulturmiljövård.

Riksdagen begär att regeringen skall återkomma med en redogörelse om behoven för att bevara det kyrkliga kulturarvet.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Unescos konvention till skydd för det immateriella kulturarvet.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Arkivutredningen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkrörelsearkiven.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (15)