Assyriernas situation i Turkiet

Motion 1993/94:U634 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds)

av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds)
Assyrierna (syrianerna) utgör ursprungsbefolkningen i
tvåflodslandet Mesopotamien, som numera är delat mellan
Turkiet, Irak, Syrien och Iran. Totalt finns det över tre
miljoner assyrier i hela världen varav 1,5 miljoner i Irak, 0,5
miljon i Syrien, 40 000 i Iran.
I Turkiet sker en minskning varje år av det assyriska
folket, genom att förföljelsen av det är stor i sydöstra
Turkiet. Idag uppskattas kvarvarande assyrier vara endast
cirka 2 000 personer.
I den pågående konflikten mellan kurdiska gerillan och
turkisk armé kläms assyrierna hårt mellan dessa två parters
krav om lojalitetsförklaringar.
Det råa våldet mot assyrierna har ökat och allt fler av de
kvarvarande assyrierna har fallit offer och dödats.
Några kända händelser är:
I augusti 1992 mördades byn Kilits borgmästare Ciris
Yüksel.
Den 13 januari 1993 överföll beväpnade män vid olika
tillfällen två minibussar utanför staden Midyat i sydöstra
Turkiet. Fem assyrier avrättades kallblodigt. Bland dem
återfinns byordföranden från byn Enhil samt
kyrkorådsordföranden i den syrisk-ortodoxa församlingen i
Ausburg. Överfallen var planerade och synnerligen brutala.
Bote (Bardakcikoyu)
I oktober 1993 körde turkiska armén ut de kvarvarande
byborna i byn Bote. Byn är i dag totalförstörd och jämnad
med marken.
Bakisyan (Alagöz)
Oktober 1993. Den turkiska militären gick in i byn
Bakisyan och förde bort flera familjer för förhör. Man
anklagade dem för att ha gett mat till PKK-gerillan. Flera
av byborna misshandlades och utsattes för tortyr.
Slutet av november 1993 kördes de kvarvarande kristna
familjerna i byn bort. Många misshandlades och torterades
efteråt. En misshandlades så svårt att han fortfarande ligger
i koma.
Hassana (Kösrali)
20 november 1993 tvingar den turkiska militären bort
invånarna i byn Hassana efter ett ultimatum. I början av
december börjar de turkiska myndigheterna att utsätta de
fördrivna byborna, som sökt sin tillflykt till olika städer,
ifrån Hassana för hot och misshandel för att tvinga dem att,
i TV och massmedia, skylla deras fördrivning från sin by på
den kurdiska gerillan PKK.
Den 29 november- 93 dödades borgmästaren, sedan 30
år, i byn Hah när han var på väg för att hjälpa byinvånarna
att få köpa byggmaterial. Hanna Aydin var en respekterad
man av omgivningen och en omtyckt ledare bland byns
invånare.
Dessa illdåd är bara några exempel av en lång rad, där
olika grupper gör allt för att driva bort detta folk ifrån dess
byar i sydöstra Turkiet.
Under de senaste 25 åren har assyrierna utsatts för olika
slags övergrepp. Man har förbjudit undervisning i assyriska,
förstatligat skolor och kyrkor, förbjudit att utöva kulturella
traditioner, påtvingat dem att registrera sig antingen som
araber eller kurder, förnekat dem högre utbildning m.m.
Turkiet är medlem av FN, Europarådet och ESK.
Sverige bör i dessa organ arbeta för att Turkiet följer sina
åtaganden om mänskliga rättigheter och erkännande av
etniska minoriteter.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om åtgärder för att uppmärksamma
assyriernas (syrianernas) situation.

Stockholm den 25 januari 1994

Erling Bager (fp)

Ingrid Näslund (kds)

Rune Thorén (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)