Återanställningsskyddet i LAS

Motion 2016/17:698 av Lena Asplund (M)

av Lena Asplund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återanställningsskyddet i LAS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trygghet på arbetsmarknaden är bra för alla parter – både arbetsgivare och arbetstagare, men med erfarenheterna från den genomgångna finanskrisen blir det uppenbart att det finns både bra och mindre bra delar i LAS.

Oron bland företag för att tappa kompetens i form av nyanställd personal och därmed konkurrenskraft är stor, liksom oron bland unga människor som behöver komma in på arbetsmarknaden för att få arbetslivserfarenhet och möjlighet till framtida referenser. Vi behöver skapa ett system som innebär en trygghet på arbetsplatsen samtidigt som flexibilitet och anställningsbarhet kan underlätta för unga att både få och behålla ett jobb.

En av de saker som skulle underlätta både för företagen och för unga människor på arbetsmarknaden är att förändra återanställningsskyddet. Många små företag har stora svårigheter att kompetensväxla anställda inom det egna företaget.

För att bredda kompetensen i företagen och få en mer flexibel arbetskraft finns behov av att anställa t.ex. unga, nyutbildade personer framför att återanställa tidigare anställda. Dessa har inte alltid den bredd och den flexibilitet som krävs, t.ex. flera kompetensområden som möjliggör för företagen att använda arbetskraften mer effektivt och flexibelt.

Det finns därmed en inbyggd funktion i återanställningsskyddet som riskerar att dränera små och medelstora företag genom att de inte kan anställa den arbetskraft de bäst behöver, och det är ett stort problem. Vi bör därför se över LAS med avseende på återanställningsskyddet.

Lena Asplund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)