Återinförande av etableringsstödet i stödområde B

Motion 2004/05:N417 av Runar Patriksson (fp)

av Runar Patriksson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att etableringsstödet i stödområde B som i dag finns i budget 2004 återinförs i budget 2005 i stället för de medel som har beteckningen 4.5.1.2 Näringspolitik.

Motivering

Etableringsstödet på ca 20 %, som idag gäller för investeringar och nyanställningar i stödområde A och B, har stor betydelse för berörda kommuner, som alla ligger på den svenska landsbygden, när det gäller etablering av nya industrier och därmed nya arbetstillfällen för en ökad tillväxt.

När infrastrukturen och samhällsservicen för övrigt, framförallt väg­standar­den, inte är av samma kvalitet som på större orter så har möjligheten till ett etableringsstöd haft en positiv inverkan vid ett flertal etableringar i orter med beteckningen stödområde A och B. Nu finns dock stödet i område A kvar. Det idag gällande stödet för område B har tagits bort ur budget 2005. Detta är förödande och bör därför återinföras genom att de medel som tillförts budgetkonto 4.5.1.2 återförs till det budgetnummer som idag reglerar bidraget till kommuner i stödområde B. Förslaget 4.5.1.2 bör därför avslås och om­disponeras.

Stockholm den 5 oktober 2004

Runar Patriksson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)