Återinträde i jobb- och utvecklingsgarantin

Motion 2011/12:A262 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)
KD594

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga möjligheten till återinträde i jobb- och utvecklingsgarantin efter studier respektive föräldraledighet.

Motivering

När man lämnar jobb- och utvecklingsgarantin på grund av föräldraledighet eller studier har man idag ett år på sig att komma tillbaka. Detta är mycket kort tid som bör förlängas till tre år. Detta bör ses över.

Det är svårt att motivera deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) att satsa på högskolestudier. Deltagare i programmet vågar helt enkelt inte påbörja längre studier, för om de efter dessa studier inte har ett arbete från dag ett får de inte komma tillbaka och uppbära ersättning i JOB. De är istället hänvisade till att söka försörjningsstöd. Vi vet att många som avslutar studier inte får jobb från första dagen utan måste söka jobb under en period. Det är enligt min mening inte rimligt att de under den tiden tvingas leva på försörjningsstöd.

Jag har mött mammor som är deltagare i JOB och får barn, och önskar vara hemma i cirka ett och ett halvt år med barnet – inte en lång tid kan tyckas. Men om de väljer att vara hemma längre än ett år är det samma situation för dem. Det finns inte möjlighet till återinträde utan de hänvisas till att leva på sin partners inkomst alternativt söka försörjningsstöd.

I dagens samhälle bör vi ännu tydligare uppmuntra till studier samt till att ge föräldrar valfrihet att välja att vara hemma med sitt barn längre än ett år utan att ställas utanför trygghetssystemen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2011

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)