Åtgärder för minskad smugglingsrelaterad brottslighet i gränsområden

Motion 2009/10:Sk451 av Mats Sander (m)

av Mats Sander (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för minskad smugglingsrelaterad brottslighet i gränsområden.

Motivering

Att varor och tjänster lätt kan handlas mellan länder och människor förflytta sig fritt är viktigt för att bygga välstånd. Dessutom är den fria rörligheten i sig något som bör uppmuntras då den underlättar ett utbyte av kultur, kunskap och idéer.

Som med mycket som är bra finns dock en baksida. För de boende i den svenska delen av Öresundsregionen har de öppna gränserna inte bara inneburit ökade möjligheter utan även växande problem med smuggling av alkohol och därtill kopplad organiserad brottslighet. De stora prisskillnader som finns på alkohol mellan Sverige och grannarna Tyskland och Danmark gör verksamheten lönsam, och med de successivt växande införselskvoterna blir det ännu lättare.

Samtidigt som prisskillnaden till största delen beror på olika skattesatser på alkohol finns dock i ett bredare europeiskt perspektiv inget samband mellan konsumtionsnivå och skattenivå över tiden. Prisskillnaden spelar alltså smugglarna rakt i händerna samtidigt som lägre skattesatser på alkohol inte nödvändigtvis leder till ökad konsumtion. Jag anser att orsakerna till olika alkoholkonsumtionsnivåer i olika länder är mer komplicerade än så, vilket även visas i de studier som gjordes i samband med skattesänkningen i Danmark 2003. Konsumtionen av alkohol har minskat sedan skattesänkningen på vin, sprit och öl.

Sedan flera år har Skåne illegal dygnet-runt-försäljning av alkohol utan krav på ålder. Med lägre skatter på alkohol skulle vi bättre kunna skydda våra ungdomar genom att alkohol som säljs lagligt, på t ex Systembolaget, skulle vinna mark på den illegala försäljningens bekostnad.

En harmoniserad alkoholskatt minskar eller tar helt bort utrymmet för den kriminella hanteringen av alkoholförsäljning. Det skulle innebära ett naturligt ansvarstagande för Sveriges folkhälsa och för att minska den organiserade brottsligheten.

Stockholm den 23 september 2009

Mats Sander (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)