Åtgärder mot klotter och skadegörelse

Motion 2001/02:Ju277 av Lennart Fridén (m)

av Lennart Fridén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samlade svenska åtgärder och internationellt samarbete mot klotter och skadegörelse.

Motivering

Utredningar, tomt prat och uttalade intentioner som bara är läpparnas bekännelse. Så har jag skrivit i en anteckningsbok för några år sedan som min reaktion på samhällsåtgärderna mot klotter, illegal affischering och skadegörelse. Jag anser att den karaktäristiken i högsta grad gäller fortfarande idag. Jag har upplevt hur det både på riksplanet och kommunalt har pratats, förfasats och lagts förslag om motåtgärder, men inget har hänt.

Klottret är ofta inkörsporten till annan kriminalitet. Klotter sker oftast med stulna färgburkar. Klotter visar på att man saknar såväl etiska, estetiska, ekologiska som ekonomiska kunskaper och principer. Klotter har utvecklats till en internationell social sjukdom, men även de värsta epidemier brukar vi ju försöka bota. Varför då inte denna? Att klottrandet är internationellt är ingen ursäkt. Det finns ju länder med inget eller mycket lite av denna företeelse. Vid ett besök nyligen i en tysk stad kunde jag med landsmannens av skam rodnande kinder notera att det fanns mycket klotter på gamla rivningshus, men på offentliga konstverk var klottret på svenska!

Ett annat ofog i detta sammanhang är att klottraren gör det omöjligt att kunna läsa t.ex. varningskyltar vid järnvägsstationer, hamnar, vägtrafikplatser etc. Man ryser vid tanken på att någon kanske skadats p.g.a. sådan åverkan. Till detta kommer den otroliga skadegörelsen på anläggningar ingående i vårt kulturarv. Gamla stan i Stockholm, denna arkitektoniska och historiska pärla har ju förvandlats till ett veritabelt klotterplank.

Ökade möjligheter till kroppsvisitation, regler för exponeringen av sprayfärger, ansvarsbestämmelser för affischbeställare och inte minst en etisk och estetisk utbildning värd namnet i våra skolor är sådana åtgärder som bör ingå i en storsatsning mot ödeläggelse av detta slag. Sverige borde också gå i spetsen för ett alleuropeiskt samarbete mot klotter och skadegörelse. Regeringen bör snarast initiera motåtgärder mot den typ av skadegörelse som ovan omnämnts.

Stockholm den 30 september 2001

Lennart Fridén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)