Åtgärder mot s.k. nollning

Motion 2002/03:Ub290 av Håkan Juholt (s)

av Håkan Juholt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot s.k. nollning.

Motivering

I flera år har vissa skolors s.k. nollning varit föremål för kritik och debatt. Trots detta fortsätter, och i flera fall förvärras, förnedringen. SVT:s chockerande dokumentär ”Frackar och grisnollor” som sändes i augusti i år visade skräckslagna och förnedrade ungdomar.

Nollningen skall vara ett studentikost inslag, en entrébiljett till gemenskap för nya studenter. SVT:s program visade hur rädda ungdomar systematiskt mobbades, tvingades att dricka äckel, få stinkande gegga över sig och hånades. Ingen kan anse att detta är kul, eller något som har med vårt utbildningssystem att göra.

Förra året polisanmäldes en nollning på Nordhemsskolan i Göteborg. En märklig, sjuk skoltradition har uppenbart gått helt över styr när den leder till polisanmälningar och chockerande dokumentärer i SVT. Detta måste få ett stopp. Skolans personal är skyldig att stoppa trakasserierna. Skolledare som misslyckas med detta är olämpliga för sin uppgift.

Riksdagen måste ta nollningsrapporterna på allvar, uppdra åt regeringen att vidta lämpliga åtgärder gentemot myndigheterna, men även överväga skärpt lagstiftning mot kränkningar i skolan.

Stockholm den 21 oktober 2002

Håkan Juholt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)