Åtgärder mot stöld av båtmotorer

Motion 2017/18:1347 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Tullverket befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta båtägare är medvetna om riskerna för att få båtmotorn stulen. Om inte annat gör sig detta påmint i de allt högre försäkringspremierna som blir följden av att ligor runt om i Sverige gjort det till sin specialitet att stjäla just båtmotorer. Den ohållbara situationen gör att frustrationen bland landets båtägare stiger. Exempel från enskilda försäkringsbolag bekräftar bilden då stölderna ökade med 40 procent under 2016. Detta resulterar i att nästan hälften av de inbetalda premierna går till just stölder av båtmotorer.

Ligorna som stjäl båtmotorerna säljer ofta stöldgodset utomlands. Kraftiga tullinsatser vid större gränsövergångar som exempelvis Öresundsbron skulle därför kunna stävja en stor del av problematiken. I dag saknar dock Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods, vilket bör ses över.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)