Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism

Motion 2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:1987

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Kunskap och kompetens

Forskning om antidemokratiska budskap

Utvärdering av kunskapshusen

Nationellt kunskapscentrum

Samordning och samverkan

Kommunala handlingsplaner

Nationell samordning mot våldsbejakande extremism

Samordning mellan kommuner och myndigheter

Sociala medier

Medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan

Rekrytering via sociala medier

Övriga insatser

Försvåra för vapensmuggling

Permanenta den nationella stödtelefonen

Socialt förebyggande arbete och sociala insatsgrupper

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)