Avbetalning av läkemedelsinköp

Motion 1993/94:Sf264 av Göte Jonsson och Ulf Melin (m)

av Göte Jonsson och Ulf Melin (m)
För vissa personer som har mycket höga
läkemedelskostnader, exempelvis blödarsjuka, kan den
situationen uppkomma att man vid endast ett eller ett par
recepttillfällen kommer upp i 1 700 kronor som skall betalas
på en gång. Nuvarande ordning innebär att en person kan
få betala hela summan på en gång, vilket kan vara ytterst
svårt att klara, om man t.ex. lever på en förtidspension.
Delvis beror detta på en dålig samordning mellan de
receptskrivande läkarna. Det torde dock inte vara särskilt
vanligt förekommande, eftersom det ligger ett
högkostnadsskydd vid varje receptutskrivning upp till 1 700
kronor, men för dem som drabbas blir det kännbart.
Problemet i de få fall där detta uppträder kan lätt lösas, om
det vore möjligt att upprätta en avbetalningsplan på samma
sätt som inom tandvården.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjlighet till avbetalning
avseende höga läkemedelskostnader.

Stockholm den 25 januari 1994

Göte Jonsson (m)

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)