Avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M)

av Maria Plass m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa avdragsrätt för friskvård i enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som driver egen firma betraktas inte som anställd i sitt eget företag, till skillnad från den som driver ett aktiebolag. En konsekvens av att detta är att den som driver enskild firma inte har samma möjligheter att göra avdrag för friskvård som den som är anställd i traditionell bemärkelse eller äger ett eget aktiebolag. För den som har hela eller majoriteten av sin inkomst från egen företagsamhet borde det dock inte finnas någon praktiskt skillnad, med avseende på behovet av friskvård, mellan de olika bolagsformerna aktiebolag och enskild firma. Det finns därför god anledning att se över avdragsrätten för friskvård så att denna förmån kan omfatta även en person som driver en enskild firma.

I det utskottsbetänkande som senast behandlade denna fråga (2015/16:SkU29) hänvisas återigen enbart till nuvarande regelverk i avslagsyrkandet. Att reglerna ser ut som de gör i nuläget är dock i sig självt inget argument för att de inte skulle kunna se ut på ett annat sätt. Regeringen bör därför se över regelverket som rör avdragsrätten för friskvård så att lagstiftningen inte diskriminerar någon enbart med hänvisning till bolagsform.

Maria Plass (M)

Jenny Petersson (M)

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)