Avgasfria bilar och utsläppsmål

Motion 2000/01:MJ816 av Barbro Feltzing (mp)

av Barbro Feltzing (mp)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen utreder att mål sätts upp för införandet av
avgasfria bilar i Sverige, med en nollvision som slutmål.
Hårda avgaskrav i Kalifornien
Sverige bör ta lärdom av USA-delstaten Kaliforniens beslut om avgasfria
bilar och följa efter med beslut om hårdare avgaskrav. Om två år ska det
finnas minst 22 000 elbilar i Kalifornien. Efter ett årtionde av
kompromisser slår delstatens luftvårdsbyrå Air Resources Board (ARB)
enhälligt fast att de största biltillverkarna måste sälja minst tio procent
avgasfria bilar från 2003 års modeller.
Redan nu rullar 2 300 elbilar på de kaliforniska vägarna, bland dem
General Motors. Utrustad med nickelmetallhydridbatterier har den en
räckvidd på upp till 20 mil.
Det är tio år sedan lagstiftningen klubbades första gången. Ursprungligen
skulle två procent av alla nya bilar som såldes 1998 vara avgasfria. Efter en
intensiv kampanj från olje- och bilindustrin gick myndigheten med på att inte
införa några krav om elbilar förrän 2003.
Ett beslut nu i september ger bilindustrin viss möjlighet att byta ut elbilar
mot vad som kallas super ultra lågemitterande fordon (SULEV). Det är
vanliga bensin- eller naturgasdrivna bilar som ska ha nittio procent renare
avgaser än medelbilen av årsmodell 2000. Programmet, som kallats världens
mest ambitiösa för att bli av med luftföroreningar, har också stor betydelse för
fyra andra amerikanska delstater; New York, Maine, Massachusetts och
Vermont som förbundit sig att följa Kaliforniens exempel.
Kaliforniens hårda krav för en bättre luftmiljö, har gjort att stora
biltillverkare i USA satsar stort på miljöbilar, som sägs vara s.k. muskelbilar,
som skall motsvara kraven på snabbhet och komfort. Bilarna drivs med
bränsleceller, som tillverkar vätgas ur metanol, de har naturgasdrift,
syntetiska oljor med lågt kväveutsläpp och inga sotpartiklar, samt hybridbilar
med både bensin och el.
I Sverige borde vi sätta upp mål för att få avgasfria bilar, liksom i
Kalifornien. En utredning bör få i uppgift att ta fram olika delmål för när de
stora tillverkarna i bilbranschen skall kunna leverera bilar som är bränslesnåla
och inte släpper ut avgaser. Strävan bör vara en nollvision inom t.ex. tio år,
med stopp däremellan med delmål i procent av bilparken. Detta bör ges
regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2000
Barbro Feltzing (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)