Avgifter för broöppning

Motion 1993/94:T603 av Ylva Annerstedt (fp)

av Ylva Annerstedt (fp)
Att ta ut avgifter för nya vägar och broar går bra, men
för gamla broar går det inte.
För att illustrera problemet kan Lidingö stad få tjäna
som exempel. Problemet finns dock på flera håll i landet.
Lidingö stad har begärt att få ta ut avgifter för öppning av
gamla Lidingöbron. Länsstyrelsen har sagt nej med
motiveringen att lagen inte tillåter det.
Bara under 1992 utfördes 494 broöppningar av den
aktuella bron varav 60 % gällde för båtar i nöjestrafik.
Kostnaderna för broöppningarna detta år uppgick till 169
000 kronor, 342 kronor/broöppning (exklusive
kapitaltjänstkostnader för broupprustning). Till saken hör
att alternativa vattenvägar utan behov av broöppning finns.
Sveriges kommuner har i dag en mycket svår ekonomisk
situation och måste göra stora besparingar för att klara
sådana basfunktioner som barnomsorg, grundskola och
äldreomsorg. Att då tvingas subventionera vuxnas
fritidsnöjen känns orimligt.
Det borde vara möjligt att också införa avgifter för
gamla broar av beskrivet slag. Ändring krävs då av väglagen
(1988:413) och förordningen (1874:26) ang hamnordningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär ändring i de lagar som
möjliggör broöppningsavgifter av beskrivet slag.

Stockholm den 18 januari 1994

Ylva Annerstedt (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)