Avgiftsfria skolmåltider i gymnasiet

Motion 2007/08:Ub272 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fria skolmåltider.

Motivering

I dagens grundskola är alla skolmåltider gratis för barnen. Det innebär att alla barn kan äta sig mätta oavsett hur familjens ekonomi ser ut. Att kunna äta en fullgod måltid innebär att barnen har större möjligheter att klara sina studier och tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas i grundskolan.

Nu har dock allt fler kommuner och friskolor börjat avgiftsbelägga måltiderna i gymnasieskolan, vilket visar att vi nu behöver nationella åtgärder för att skolmåltiden även på gymnasiet ska vara avgiftsfri.

Avgiften kan vara ett par tusen kronor per läsår och elev och det är en betydande utgift för många familjer med knapp ekonomi. Det kan innebära att elever avstår från att äta under skoldagen, trots att man vet hur viktig dagens skollunch är för studieresultaten.

För att vi i framtiden ska kunna ge barn och ungdomar goda förutsättningar när det gäller studierna inom gymnasieskolan behöver vi nu vidta åtgärder i syfte att ge eleverna fri skolmat även i gymnasiet.

Stockholm den 2 oktober 2007

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)