Avskaffa begreppet särskola

Motion 2018/19:2679 av Gustaf Lantz (S)

av Gustaf Lantz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa begreppet särskola för att ersätta det med en mer ändamålsenlig term och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Leo Lusth från Heby har varit tongivande i den offentliga debatten i sin kritik av begreppet särskola. Leo har själv som elev inom särskolan erfarit hur särskoleelever retats, och hur ordet sär fungerat som ett nedsättande ord. Därför väckte han frågan som ett medborgarförslag i Heby kommun.

När barn själva larmar om att barn far illa bör vuxenvärlden ta intryck.

Ordet särskild, som begreppet särskola bygger på, fungerar utpekande och avståndstagande. Det kan lätt uppfattas som att ordet vill beskriva att barnen är särskilda från normala barn.

Istället för att beskriva hur barnen generellt är i jämförelse med andra barn, bör skolan beskrivas utifrån vad den vill åstadkomma med var och en av sina elever. Leo Lusth har därför föreslagit att begreppet särskola ska ersättas med termen utvecklings­skola.

Om detta är den mest ändamålsenliga termen att ersätta begreppet särskola med bör utredas vidare. Men att avskaffa begreppet särskola borde inte kräva annat än en politisk vilja att underlätta livet för våra barn.

Förhoppningsvis kan riksdagen tillskapa lex Leo Lusth vid behandlingen av denna motion som en påminnelse om att barn har viljan och förmågan att förändra det som är orättvist.

Gustaf Lantz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)