Avskaffa exportförbudet för snus

Motion 2012/13:N251 av Mathias Sundin (FP)

av Mathias Sundin (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta driva frågan om ett slopande av exportförbudet av svenskt snus inom EU.

Motivering

Svenskt snus får inte exporteras till övriga EU-länder. Det är en konstig regel, med tanke på att andra muntobaksprodukter får säljas och exporteras mellan länderna i EU. Dessa produkter tillverkas inte under samma krav som i Sverige, där snus klassas som livsmedel och därför har hårda krav från Livsmedelsverket att följa.

Tobak har naturligtvis skadeverkningar men det finns studier som visar på att det svenska snuset är mindre skadligt för hälsan än andra produkter på marknaden, som alltså får exporteras fritt.

Den fria rörligheten för varor är en av EU-samarbetets grundpelare, och då ska inte omotiverade exporthinder få förekomma.

Därför är det viktigt att Sveriges regering inom EU fortsätter driva att exportförbudet ska hävas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Mathias Sundin (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)