Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter

Motion 2016/17:696 av Amir Adan (M)

av Amir Adan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det kostnadsfritt att skriva in ytterligare ägare i en fastighet i efterhand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag får man betala 1,5 % av köpeskillingen i lagfartskostnad för att få skriva in sig som ägare. Detta betyder att man får betala 45 000 kr för en bostad som köps för 3000000 kr. Om man sedan i efterhand väljer att bli sambo i denna fastighet och vill skriva in även sin eller sina partners så behöver man betala lagfartskostnaden igen om det inte är en gåva. Genom att ta ut avgiften igen gör man att få väljer att skriva in sig som ägare utan istället väljer att skriva avtal mellan parterna för att kringgå detta.

Först och främst blir summan orimlig för den part som vill skriva in sig, och att avgiften endast skulle utgå om delägandeskapet skall anses vara en gåva försvårar för människor att flytta ihop och dela på bostäder i onödan.  Den ofta uteblivna inskrivningen gör det därtill betydligt svårare att få en rättvisande bild av hushållens skuldgrad. Genom att avskaffa kostnaden kopplad till inskrivning av ytterligare ägare skulle man kunna åtgärda delar av detta problem.

Amir Adan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare