Avskaffande av allmänna motionstiden

Motion 2009/10:K358 av Monica Green (s)

av Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om allmänna motionstiden.

Motivering

Allmänna motionstiden är en gammalmodig metod att förändra i politiken.

Det läggs ner mycket tid och kraft på alla de motioner som skrivs under allmänna motionstiden. Det är faktainsamling från allmänhet, myndigheter, arbetsmarknadens parter, organisationer och civilsamhället. Arbetsgrupper diskuterar vad som är viktigt att lyfta fram, fokusera på och prioritera. Motioner skrivs, diskuteras och lämnas in.

Därefter granskas motionerna i medier och topplistor i form av kvantitet inte kvalitet premieras.

Motionerna fördelas sedan mellan utskotten och behandlas inom 1–2 år. En mycket liten del av motionerna bifalles, resten skrivs om och väcks på nytt året därpå.

Ett mer modernt, snabbare sätt är att låta det vara motionstid året om och de ledamöter som vill föreslå något gör det. Det förfaringssättet skulle ge en bättre arbetsro för de anställda i partikanslierna och i utskotten. Ledamöterna kan få sin fråga prövad när det är aktuellt och behöver inte vänta ett helt år på att få motionera igen.

Stockholm den 5 oktober 2009

Monica Green (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)