Avskaffande av Statens medieråd

Motion 2016/17:726 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Statens medieråd samt att lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt tas bort i sin helhet utan att ersättas med annan lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statens medieråds främsta uppgift är att sätta åldersgräns på film som skall visas offentligt i syfte att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan.

Lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt innebär att Statens medieråd måste godkänna varje film som skall visas offentligt och fastställa en eventuell åldersgräns. Lagen innebär därmed att staten kontrollerar och censurerar filmer för vissa eller alla grupper i samhället.

Regler och rekommendationer kring åldersgränser är en fråga som kan avgöras av filmbranschen på egen hand och inte av en statlig myndighet.

Dessutom beslutar Statens medieråd endast om filmcensur av biofilm medan en majoritet av dagens filmer ses i hemmen, antingen på dator eller på tv. Därmed är myndighetens roll överspelad.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)