Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder

Motion 2017/18:1231 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utreda ett avskaffande av taxeringsvärdet för fastigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Taxeringsvärdet på bostäder bör snarast avskaffas då det i många sammanhang kan anses ha uttjänat sin funktion. Taxeringsvärdet ligger idag till exempel till grund för lån vid köp eller upprustning av bostad, den särskilda fastighetsavgiften och till viss del vid försäljning av bostäder, även vid tecknande av fastighetsförsäkring kan taxeringsvärdet ha viss betydelse.

När den tidigare för privatpersoner skadliga fastighetsskatten existerade baserades denna på taxeringsvärdet. För att undvika höjd fastighetstaxering förekom att många medborgare undlät att rapportera för fastställande av taxeringsvärdet nödvändig information. Detta bidrog naturligtvis till att taxeringsvärdet till viss mån blev godtyckligt. Även människor som i andra sammanhang aldrig skulle drömma om att fara med osanning meddelade myndigheterna den information som inte påverkade taxeringsvärdet. Därmed blev taxeringsvärdet godtyckligt.

Ett motiv gott som något till att avskaffa taxeringsvärdet för fastigheter är att försvåra återinförandet av den skadliga fastighetsskatten. Med anledning av ovanstående bör taxeringsvärdet för fastigheter snarast avskaffas.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)